Recension : Lloret, Maria-Rosa et alii : Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català. Barcelona, Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions, 2015 - Université de Bretagne Occidentale Access content directly
Journal Articles (Book Review) Catalan Review Year : 2016

Recension : Lloret, Maria-Rosa et alii : Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català. Barcelona, Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions, 2015

No file

Dates and versions

hal-03020168 , version 1 (23-11-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03020168 , version 1

Cite

Immaculada Fàbregas-Alégret. Recension : Lloret, Maria-Rosa et alii : Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català. Barcelona, Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions, 2015. Catalan Review, 2016. ⟨hal-03020168⟩
18 View
0 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More