Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2. - Université de Bretagne Occidentale Access content directly
Book Sections Year : 2015

Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2.

No file

Dates and versions

hal-03006770 , version 1 (16-11-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03006770 , version 1

Cite

Immaculada Fàbregas-Alégret, Elena Grinina. Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2.. MARTÍN, Àlex et alii (ed.). Actes del XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Vol. I, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp.193-203, 2015. ⟨hal-03006770⟩
16 View
0 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More