Paral·lelismes entre la Bretanya i Catalunya : història, cultura, món acadèmic, sociolingüística i planificació lingüística - Université de Bretagne Occidentale Access content directly
Conference Papers Year : 2014

Paral·lelismes entre la Bretanya i Catalunya : història, cultura, món acadèmic, sociolingüística i planificació lingüística

Keywords

No file

Dates and versions

hal-01238919 , version 1 (07-12-2015)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01238919 , version 1

Cite

Immaculada Fàbregas-Alégret. Paral·lelismes entre la Bretanya i Catalunya : història, cultura, món acadèmic, sociolingüística i planificació lingüística . cycle de conférences , Màster Oficial en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes, May 2014, Tarragone, Spain. ⟨hal-01238919⟩
53 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More