El pretèrit perfet perifràstic a les gramàtiques del segle XIX - Université de Bretagne Occidentale Access content directly
Conference Papers Year : 2003

El pretèrit perfet perifràstic a les gramàtiques del segle XIX

No file

Dates and versions

hal-01238822 , version 1 (07-12-2015)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01238822 , version 1

Cite

Immaculada Fàbregas-Alégret. El pretèrit perfet perifràstic a les gramàtiques del segle XIX. Dotzè Col·loqui Internacional de llengua i literatura catalanes, Sep 2000, Paris, France. pp.55-68. ⟨hal-01238822⟩
104 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More