Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2. Новые задачи в преподавании каталанского языка как иностранного: Курс каталанского для русскоговорящих А1/А. - Université de Bretagne Occidentale Access content directly
Conference Papers Year : 2015

Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2. Новые задачи в преподавании каталанского языка как иностранного: Курс каталанского для русскоговорящих А1/А.

No file

Dates and versions

hal-01238770 , version 1 (07-12-2015)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01238770 , version 1

Cite

Immaculada Fàbregas-Alégret, Elena Grinina. Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2. Новые задачи в преподавании каталанского языка как иностранного: Курс каталанского для русскоговорящих А1/А.. XVI Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Jul 2012, Barcelone, Spain. pp.193-203. ⟨hal-01238770⟩
54 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More